เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย เปิดเทรนด์บ้านพักคนชรา หัวใจสำคัญของการวางแผนเกษียณอายุ

รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 นี้ ทำให้อีกหนึ่งกระแสที่กำลังได้รับความนิยมในคนวัยเกษียณคือการวางแผนการใช้ชีวิตเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา บ้านพักคนชราจึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้สูงวัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อัตราเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงการที่คนไทยครองตัวเป็นโสดมากขึ้นหรือชะลอการมีบุตรจึงส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของจำนวนประชากร

โดยแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงวัยที่ครองตัวเป็นโสดและไม่มีบุตรหลาน หันมาสนใจและเริ่มตระหนักถึงการวางแผนหลังวัยเกษียณอายุ เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมเข้าสู่สถานการณ์วัยชรา ซึ่งในหนึ่งปัจจัยหลักที่ผู้สูงวัยให้การวางแผนเป็นอันดับแรก ๆ จนกลายเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผน ส่งผลทำให้เทรนด์บ้านพักคนชราที่กำลังมาแรง แต่จะมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบไหนบ้างที่คนวัยเกษียณให้ความสนใจ สามารถติดตามได้ในบทความนี้

คอนโดและบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ

คอนโดและบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ คือ โครงการที่อยู่อาศัยซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของคนสูงวัย สำหรับผู้สูงอายุยุคใหม่ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น มีสุขภาพแข็งแรง ลักษณะของคอนโดและบ้านพักจะมีฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นหลัก รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในนามส่วนกลางเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ร่วมสันทนาการกับคนวัยเดียวกัน 

นอกจากนั้นในกรณีของคอนโดและบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุจะแตกต่างจากสถานดูแลหรือบ้านพักคนชราตรงที่เป็นสิทธิ์ซื้อขาด เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินซื้อแล้ว คอนโดและบ้านพักจะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีตลอดชีวิต หรือในบางโครงการอาจเป็นการขายโดยที่ผู้ซื้อมีสิทธิ์อยู่อาศัยประมาณ 30 ปี โดยตัวเลือกการพักอาศัยเช่นนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าอาหาร ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ค่ายา ค่าหมอ ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องสำรองเงินไว้อีกก้อนหนึ่ง

สถานดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชรา

ในขณะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราเป็นโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ทีมงาน แพทย์ พยาบาลมืออาชีพคอยดูแลและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ใช่แค่การดูแลด้านสุขภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึงการดูแลด้านโภชนาการ สันทนาการ มีอาหารครบตามหลักโภชนาการ 3 มื้อ มีทีมงานที่ให้ความดูแล และกิจกรรมร่วมสนุกกับสังคมสำหรับคนสูงวัย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์รักษาพยาบาลทันสมัยและครบวงจรมากกว่าสำหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

โดยส่วนใหญ่แล้วศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราจะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของที่พักอาศัยและมาตรฐานการบริการ มีราคาขั้นต่ำเริ่มต้นประมาณตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน แต่สำหรับการเลือกบ้านพักคนชราที่ได้มาตรฐาน ควรเลือกศูนย์ดูแลที่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่อเดือนตั้งแต่20,000 บาทขึ้นไป เพื่อรับรองความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัวและมาตรฐานการบริการในระหว่างการพักอาศัยให้เหมาะสมกับวัยมากที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *